Obrázok
Nutricia
Kontakt

Prosíme o vyplnenie všetkých dostupných informácií.
Aby sme mohli Vašu sťažnosť čo najlepšie preveriť, prosíme o čo najdetailnejšie vyplnenie nižšie uvedených polí. Veľmi dôležitý je pre nás názov výrobku, číslo šarže, expirácia produktu a priloženie fotky produktu. Produkt a všetky jeho časti týkajúce sa Vašej sťažnosti si prosím uschovajte, pokiaľ Vás nebudeme kontaktovať.

Danone s.r.o.

Mlynské nivy 5
821 09, Bratislava
Slovenská republika

Infolinka: 0800 444 006

info@nutricia.sk