Věnujte pozornost výživě

6. - 12. listopadu 2023 v České republice proběhne "Týden rizik malnutrice".

Cílem této kampaně je upozornit širokou a odbornou veřejnost na efektivní řešení a závažnost malnutrice, která negativně ovlivňuje přežití pacientů a významně zvyšuje náklady na zdravotní péči.

Obrázok
Věnujte pozornost výživě
Obrázok
Symptomy malnutrice

Kdo je ohrožen malnutricí?

  • Senioři až z 65 %

  • Pacienti s nádorovým onemocněním až z 80 %

  • Pacienti po velkém chirurgickém zákroku až z 80 %

  • Hospitalizovaní pacienti až ze 40 %

 

Ověřené informace od zdravotnických odborníků pro Vás a Vaše blízké nalezete na www.rizikamalnutrice.cz