Výživa onkologického pacienta
Výživa onkologického pacienta

Znížená chuť do jedla a nechcená strata hmotnosti

Počas onkologického ochorenia sa mení metabolizmus organizmu. Tieto zmeny môže spôsobiť odpoveď organizmu na nádor, terapiu, lieky alebo kombinácia spomenutého.

Vedľajšie účinky terapie, akými sú nevoľnosť, zvracanie či zmena vo vnímaní chutí, môžu dočasne viesť k strate chuti do jedla alebo k ťažkosti prijímať dostatočné množstvo živín. Všetky vyššie uvedené príznaky môže spôsobiť aj samotný nádor.

Nedostatočný príjem živín môže u väčšiny onkologických pacientov viesť k nechcenej strate hmotnosti. Je dôležité, aby ste si počas liečby udržiavali zdravú telesnú hmotnosť a neskúšali rôzne alternatívne diéty, ktoré by namiesto želaného pozitívneho účinku mohli privodiť fyzické či psychické problémy. Obdobie liečby onkologického ochorenia nie je vhodným časom na chudnutie, aj keď sami považujete  stratu pár kilogramov za pozitívnu.

Strata telesnej hmotnosti je typická pre 70 % pacientov. Objavuje sa až v 40 – 85 % prípadov onkologických ochorení. Pamätajte si, že už strata 2,5 – 5 % z pôvodnej telesnej hmotnosti môže byť nebezpečná a môže nepriaznivo ovplyvniť účinnosť onkologickej terapie.

 

Keď chudnutie naberie nebezpečné rozmery

Množstvo onkologických pacientov sa po oznámení diagnózy začne stravovať zdravšie, čo však môže viesť k  strate telesnej hmotnosti. Keďže onkologické ochorenie samotné, jeho liečba a niektoré lieky môžu znižovať chuť do jedla, spôsobovať nevoľnosť, zvracanie, tak riziko straty hmotnosti sa môže len stupňovať. Psychické obavy a stres môžu byť rovnako tiež spúšťačom zníženia chuti do jedla a následným nechceným chudnutím.

Pacienti sa častokrát potešia počiatočnej strate pár kilogramov, a to hlavne, ak mali pred začatím liečby nadváhu a myslia si, že je to súčasť liečby a tento proces vedia kontrolovať. Malá strata hmotnosti môže byť pre Vás bezvýznamná, ale už aj strata hmotnosti 2,5 až 5 % môže negatívne ovplyvniť liečbu primárneho ochorenia. V prípade telesnej hmotnosti 70 kg, strata 2,5 % predstavuje len 1,75 kg.

Ak je pokles hmotnosti za posledný mesiac väčší ako 5 % alebo za posledných 6 mesiacov viac ako 10 %, či pacient prijíma menej ako 35 % svojho bežného príjmu a bežná strava nestačí, je potrebné zvážiť doplnenie bežnej stravy enterálnou výživou na popíjanie.

Schudnutie 5 % znamená v prípade osoby s hmotnosťou 60 kg –3 kg, v prípade osoby s hmotnosťou 80 kg stratu –4 kg. Už aj chudnutie v takejto miere ohrozuje úspešnosť liečby!

 

Stratili ste v poslednej dobe nechcene telesnú hmotnosť?

V prípade, ak spozorujete v krátkom čase úbytok hmotnosti o 5 %, určite o tom informujte svojho lekára alebo dietológa. Nečakajte, kým bude proces už len ťažko zastaviteľný, alebo negatívne ovplyvní výsledok terapie!