výživa a podvýživa
Výživa a podvýživa pri ochorení

Poznáte príčiny podvýživy?

Príčin podvýživy je celý rad. Všeobecne však môžeme za najčastejšie príčiny považovať stav, kedy je buď znížený príjem alebo zvýšená potreba živín, prípadne ide o kombináciu oboch faktorov.

 • Nedostatočný príjem energie (nízky príjem stravy)

Znížený príjem stravy, a teda aj prijatej energie, sa veľmi často vyskytuje u pacientov s chronickými či onkologickými ochoreniami, ktoré môžu byť spájané s nechutenstvom a zníženým apetítom. Podvýživa však nie je menej častá u starších ľudí, ktorých chuť do jedla býva taktiež výrazne znížená a často býva podporená tým, že si senior nedokáže zaobstarať plnohodnotnú stravu.

 • Nedostatok bielkovín

Podvýživa spôsobená nedostatkom bielkovín sa môže vyvinúť u pacientov po náročných operáciách a úrazoch, pri chronických ranách, popáleninách, ťažkých zápaloch, no všeobecne sa môže vyskytovať u chronicky chorých seniorov. Nedostatočný príjem bielkovín v strave je spájaný so stratou svalovej hmoty, no netýka sa len chudých pacientov, ale všetkých, čo nedostatkom bielkovín trpia. Typickým prejavom je aj celková slabosť, ochabnutosť svalov rúk a nôh, preto majú pacienti často problémy udržať sa na nohách, prejsť kratšie vzdialenosti, musia často oddychovať a ich stisk ruky je veľmi slabý. Bohužiaľ mimo straty kostrového svalstva dochádza aj ku zhoršeniu funkcie srdcového svalu či dýchacích svalov, preto je u pacientov vyššie riziko vzniku zápalov dýchacích ciest a pľúc.

 • Poruchy trávenia

Ďalšou príčinou podvýživy môžu byť poruchy trávenia, pri ktorých je znížená tvorba tráviacich enzýmov. Operačné zákroky tráviaceho traktu alebo poruchy vstrebávania, kedy je narušená schopnosť čriev prijímať dôležité živiny, ako je tomu napr. pri syndróme krátkeho čreva za prítomnosti fistúl alebo u Crohnovej choroby, môžu byť tiež príčinou podvýživy.

Všetky uvedené príčiny majú spoločný dôsledok. Zhoršenie stavu výživy môže zhoršiť aj priebeh základného ochorenia. Organizmus sa tak dostáva do začarovaného kruhu. V najzávažnejších prípadoch je často stav podvýživy už nevratný a nie je možné ho riešiť len zvýšeným množstvom stravy alebo jej obohatením.

Začarovaný kruh podvýživy

 

Dôsledky podvýživy:

Podvýživa môže mať pre človeka mnoho negatívnych dôsledkov:

 • strata fyzickej a psychickej sily a odolnosti,
 • únava, zhoršenie priebehu ochorenia, zhoršenie kvality života,
 • predĺženie pobytu v nemocnici,
 • dlhšiu rekonvalescenciu.

Ak organizmus bojuje s ochorením, jeho nároky na energiu a živiny sú oveľa vyššie. Napríklad chronický zápal zvyšuje spotrebu energie a zároveň je narušená prirodzená tvorba bielkovín, čo vedie k rýchlejšiemu rozvoju podvýživy, k narušeniu obranyschopnosti organizmu a tým aj k spomaleniu procesu uzdravenia sa.

SÚSTAVA MOŽNÉ DÔSLEDKY PODVÝŽIVY

IMUNITNÝ SYSTÉM:

 

 • oslabenie obranyschopnosti organizmu,
 • spomalenie hojenia rán,
 • zvýšenie rizika komplikácií po operácii,
 • celkové zvýšenie rizika infekčných ochorení,
 • väčšia náchylnosť k bežným ochoreniam a horší priebeh.
KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM:
 • ochabnutie srdcovej steny,
 • častejší výskyt arytmií (nepravidelnosť srdcového rytmu).

PĽÚCA:

 • riziko zápalu pľúc,
 • oslabenie dýchacích svalov (u seniorov môže úbytok dýchacích svalov priamo viesť až k zápalu pľúc, zvlášť pri dlhodobých ochoreniach a pripútaní na lôžko).
POHYBOVÁ SÚSTAVA:
 • ochabnutie kostrového svalstva - zhoršená pohyblivosť,
 • znížená samostatnosť,
 • závislosť na pomoci druhých,
 • pripútanie na lôžko,
 • náchylnosť k osteoporóze, (krehkosť a rednutie kostí s rizikom zlomenín).
TRÁVIACI TRAKT:
 • porucha črevnej sliznice,
 • znížená tvorba tráviacich enzýmov slinivky brušnej,
 • hnačky,
 • nepravidelné vyprázdňovanie až zápcha.
KRVOTVORBA:
 • znížená tvorba bielych krviniek,
 • znížená tvorba červených krviniek.
CENTRÁLNY NERVOVÝ SYSTÉM:
 • zníženie celkovej hmotnosti mozgu,
 • epileptické záchvaty,
 • zhoršenie mozgových funkcií, pamäti,
 • zhoršenie psychickej odolnosti.
VNÚTORNÉ PROSTREDIE:
 • rozvrat minerálov (draslíka, fosfátu a horčíka),
 • poruchy srdcového rytmu,
 • poruchy svalovej dráždivosti,
 • rednutie kostného tkaniva,
 • zvýšené riziko zlomenín.
REGULÁCIA TELESNEJ TEPLOTY:
 • pokles telesnej teploty,
 • zimomravosť.
POHLAVNÉ ORGÁNY:
 • strata menštruácie, neplodnosť.

Pacient trpiaci podvýživou spojenou s ochorením patrí do rúk lekára. Dodať energiu v čase ochorenia nie je vždy možné len úpravou jedálnička. Moderná medicína ponúka riešenie vo forme enterálnej výživy, ktorá pomôže doplniť príjem energie, bielkovín a ostatných živín v optimálnom pomere. V prípade, že je pacient schopný prijímať stravu ústami, lekár môže predpísať výživu na popíjanie (sipping). Ak u pacienta dochádza k častému zabehnutiu stravy či tekutiny, je možné použiť modulárne prípravky na jej zahustenie. Ak pacient nedokáže prijímať stravu cez ústa, je možné mu podávať enterálnu sondovú výživu prostredníctvom zavedenej výživovej sondy.

Nutridrink Compact banner