výživa a podvýživa
Výživa a podvýživa pri ochorení

Základné zložky výživy, ktoré by v jedálničku nemali chýbať

Telo potrebuje pre správne fungovanie kvalitnú stravu a živiny. Preto je nutné dbať na jej pestrú a vyváženú skladbu. Základné živiny je možné rozdeliť do dvoch základných kategórií.

Makronutrienty, do tejto skupiny patria sacharidy, tuky, bielkoviny – tieto látky potrebuje náš organizmus v relatívne veľkom množstve. Mikronutrienty sú zložky výživy, ktoré sú v malom množstve pre ľudské telo nenahraditeľné. Do tejto skupiny patria vitamíny a minerálne látky.

Obrázok
Základné živiny

Sacharidy

Sacharidy (niekedy nesprávne označované ako cukry) sa delia na jednoduché (monosacharidy a disacharidy) a zložené (polysacharidy), pričom naše telo potrebuje oba typy. Monosacharidy alebo jednoduché cukry sú zdrojom okamžitej energie. Nachádzajú sa predovšetkým v sladkostiach a zákuskoch, ale aj v ovocí a pod. Ich príjem spôsobí rýchle a okamžité zvýšenie hladiny cukru v krvi (glykémia). Medzi zdroje polysacharidov patrí napr. ryža, cestoviny, chlieb, pečivo, cereálie a ovocie. Pozor na vysoký príjem jednoduchých sacharidov, ktoré so sebou nesú riziká – narušenie glukózovej tolerancie, zvýšenie hladiny cukru v krvi a riziko diabetu. Ľudské telo ale dokáže energiu získavať z monosacharidov, oligosacharidy a polysacharidy musia preto najskôr rozštiepiť. Zložené cukry sa štiepia postupne, čím je zaistená stála hladina glukózy v krvi, ktorá je pre telo výhodnejšia.

Vláknina predstavuje nestráviteľnú zložku potravy, ktorá sa obvykle nachádza v rastlinných produktoch. Je možné ju rozdeliť na dve kategórie: rozpustnú vlákninu, ktorú môžu čiastočne využiť baktérie v črevách a nerozpustnú vlákninu, ktorá prechádza tráviacim systémom v podstate nezmenená. Chemicky sa vláknina skladá prevažne z polysacharidov, ako je napríklad celulóza, hemicelulóza, lignín, pektín, agar alebo inulín.

 

Tuky

Tuky (lipidy) sú bohatým zdrojom energie. Skladajú sa z mastných kyselín, ktoré sa podľa zloženia delia na nenasýtené a nasýtené. Takzvané esenciálne mastné kyseliny sú potom tie, ktoré si telo nedokáže samo vytvoriť a musí ich prijímať v potrave.Tuky je potrebné prijímať v primeranom množstve, nakoľko ich nadbytok je spojený s obezitou a nadbytok cholesterolu s vyšším rizikom kardiovaskulárnych ochorení.

 

Bielkoviny

Bielkoviny sú zložené z aminokyselín a keďže nie všetky aminokyseliny si telo dokáže vytvoriť samo, potrebujeme ich prijímať v strave. Aminokyseliny delíme na esenciálne - telo si ich nedokáže vytvoriť samo a musíme ich prijímať v strave a neesenciálne  - tie, ktoré organizmus dokáže vytvoriť z iných aminokyselín. Dôležitý je však príjem najmä esenciálnych aminokyselín. Ak je bielkovín naopak nadbytok, dochádza k ich samovoľnému vylučovaniu obličkami