Výživa seniorů
Výživa seniorov

Nedostatočná výživa, strata svalovej hmoty a zhoršený zdravotný stav seniorov

So stúpajúcim vekom dochádza k zmenám ovplyvňujúcim metabolizmus organizmu. Dlhodobé štúdie poukázali na to, že s vekom lineárne klesá energetická potreba, a to v závislosti od zmien telesnej kompozície, fyzickej aktivity, či množstva a kvality stravy. Predstava, že znížením energetickej hodnoty stravy docielime len redukciu telesnej hmotnosti, je hlavne u starších osôb mylná.

Najviac ohrození podvýživou sú tak seniori vo veku 60 rokov a viac. S vekom sa zvyšuje podiel tukového tkaniva a dochádza k strate svalovej hmoty. Starnutie je spojené s fyziologickou anorexiou, zníženým kalorickým príjmom a úbytkom hmotnosti, čo je následne prepojené s úbytkom svalovej hmoty a zvýšenou úmrtnosťou. Pre udržanie zdravia starších dospelých je tak dôležitý príjem bielkovín. Nedostatočný príjem bielkovín je často príčinou slabnutia, obmedzenia fyzického pohybu, obranyschopnosti organizmu, či zhoršenia procesov hojenia. Nedostatočný príjem bielkovín môže viesť k rozvoju sarkopénie, zníženiu kvality života a zvýšeniu nákladov na liečbu primárneho ochorenia.

Strava seniorov je často striedma, zložená prevažne z jednoduchých cukrov, či stužených tukov. Prevládajú u nich nesprávne stravovacie návyky, obľubujú sladké jedlá a dezerty a nahrádzajú nimi zdravé a výživné jedlá. Následkom je nedostatočný príjem správnych živín, ako sú napríklad bielkoviny či zdravé tuky. Väčšina seniorov má umelý chrup, čo je často príčinou zníženej chuti do jedla a nedostatočného príjmu stravy. Často majú v obľube tradičné jedlá mäkšej konzistencie, ktoré sú pre nich prijateľnejšie a preto svoj jedálniček obmedzujú len na niektoré potraviny. Stretávame sa aj s ekonomickými problémami, ktoré môžu byť vedľajším faktorom malnutrície. Ďalším problémom môže byť zhoršená pohyblivosť alebo zhoršený zrak, v krajnom prípade aj tzv. starecká demencia, ktorá výrazne obmedzuje schopnosť nákupu a prípravy stravy. Nedostatok aktivity, ktorej dôsledkom je aj nevôľa pripraviť si jedlo či ísť si nakúpiť, môže súvisieť s depresiou z osamelosti a sociálnej izolácie.

Spozorovali ste, že Vášmu rodičovi, či starému rodičovi bežná strava nestačí? Obráťte sa na lekára!

Na prvom mieste by sa vždy malo uvažovať o úprave jedálnička. Pre človeka bez odborných znalostí nie je jednoduché vyhodnotiť, či je príjem živín v upravenom jedálničku dostačujúci, preto je dôležité sa obrátiť na odborníka. V prípade, že úprava bežnej stravy nie je možná a pacient je v riziku alebo už trpí podvýživou, lekár môže odporučiť, alebo predpísať enterálnu výživu na popíjanie. Je dôležité ju užívať pod dohľadom lekára podľa presne stanovených predpisov.

Nutridrink Compact banner